Skip to main content

Regelgeving

De regelgeving die van toepassing is, staat meestal vermeld bij het onderwerp. In sommige gevallen wordt die echter niet vermeld. Dan vind je die op de sites waarnaar verwezen wordt.

Je vindt hier een overzicht van de regelgeving waarnaar in Fedweb verwezen wordt. De teksten staan in chronologische volgorde  - de oudste eerst:

  • voor regelgeving van de FOD Beleid en Ondersteuning staat de geactualiseerde versie meestal op Fedweb zelf
  • voor regelgeving van andere diensten linken we je doorgaans door naar het Belgisch Staatsblad, Juridat of de site van de verantwoordelijke dienst.

Je vindt hier geen regelgeving

Chronologisch overzicht

Subscribe to Regelgeving

Pagina laatst gewijzigd op 08 februari 2021.