Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 673 van 24 juni 2019 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2019

Pagina laatst gewijzigd op 28 juni 2019.