Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en gewestregeringen en van de Colleges van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en van de franse gemeenschapscommissie, alsook van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.

Pagina laatst gewijzigd op 28 augustus 2015.