Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen

Pagina laatst gewijzigd op 28 juni 2019.