Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 613bis van 14 mei 2012 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012: update van de bijlage van omzendbrief 613

Pagina laatst gewijzigd op 22 juni 2012.