Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 598 van 11 december 2009 - Eindejaarstoelage 2009

Eindejaarstoelage 2009 aan de besturen en andere diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het KB van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

Pagina laatst gewijzigd op 23 december 2009.