Skip to main content

Omzendbrief nr. 598 van 11 december 2009 - Eindejaarstoelage 2009

Eindejaarstoelage 2009 aan de besturen en andere diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het KB van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

Pagina laatst gewijzigd op 23 december 2009.