Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Besluit van de Regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties

Pagina laatst gewijzigd op 30 maart 2016.