Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 629bis van 10 maart 2014 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen 2014 : update van de bijlage 1 van omzendbrief 629

Pagina laatst gewijzigd op 31 maart 2014.