Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 25 september 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel

Pagina laatst gewijzigd op 30 oktober 2014.