Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Pagina laatst gewijzigd op 29 mei 2017.