Skip to main content

Omzendbrief nr. 664 van 11 april 2018 - De vaststelling van de brugdagen voor 2018 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 28 mei 2018.