Skip to main content

Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overgangsregeling van huidige managementfuncties ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Pagina laatst gewijzigd op 26 juni 2017.