Skip to main content

Koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt

Pagina laatst gewijzigd op 30 september 2016.