Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 684 van 8 juli 2020- Wijzigingen betreffende het moederschapsverlof voor contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

Pagina laatst gewijzigd op 13 juli 2020.