Skip to main content

Koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschap-pelijke instellingen

Pagina laatst gewijzigd op 10 september 2012.