Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 17 februari 2021 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Pagina laatst gewijzigd op 25 februari 2022.