Skip to main content

Koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.

Pagina laatst gewijzigd op 30 september 2016.