Skip to main content

Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan

Pagina laatst gewijzigd op 26 maart 2019.