Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

A-Z Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
A

A/H1N1

aanwerving

Accueil

Adoptiepremie

Adoptieverlof

  • Verlof, afwezigheid en werktijd » Sociale verloven » Adoptieverlof, pleegouderverlof, opvangverlof en pleegzorgverlof » Adoptieverlof

Adoption

  • Verlof, afwezigheid en werktijd » Sociale verloven » Adoptieverlof, pleegouderverlof, opvangverlof en pleegzorgverlof » Pleegzorgverlof

Afwezigheid van lange duur

Ambtenarenzaken buitenland

Ambtshalve ontslag - statutairen

  • Einde loopbaan » Ontslag krijgen » Statutairen » Ambsthalve ontslag

Arbeidsongevallen

  • Verlof, afwezigheid en werktijd » Ziekte en ongeval » Arbeidsongevallen, Welzijn » Arbeidsveiligheid » Arbeidsongevallen

Arbeidsveiligheid