Skip to main content

ICT

Voor de ICT-behoeften van je FOD zoals pc’s en informaticamateriaal in het algemeen, het netwerk en het telecommunicatiemateriaal staat je eigen ICT-dienst in.

Wanneer het gaat om complexe ICT/e-governmentprojecten of projecten waar meerdere diensten bij betrokken zijn, dan speelt het DG Digitale Transformatie (DG DT) van de FOD BOSA vaak een coördinerende rol.

Daarbij zijn er een aantal mogelijkheden.

  • DG DT biedt een dienst/product aan, bv. FedMAN, het netwerk waarlangs de overheid gegevens uitwisselt.
  • DG DT werkt mee als partner aan projecten, bv. Fedcom dat een instrument voor analytische boekhouding voor de federale overheid ontwikkelt.

Het aantal online tools waar je als federaal personeelslid (of als burger) gebruik van kunt maken, neemt dan ook voortdurend toe.

  • De online diensten voor federale personeelsleden vind je in de rubriek online diensten.
  • De online diensten voor burgers en bedrijven, bv. Tax-on-Web, vind je op www.belgium.be
  • Projecten in voorbereiding zijn Fedcom en het eHR-project.
  • De volledige dienstencatalogus, ook in het Duits, vind je op de website van het DG DT.

Pagina laatst gewijzigd op 13 juni 2019.