Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 575 van 12 juli 2007 betreffende de uitbreiding van de halftijdse vervroegde uittreding

Pagina laatst gewijzigd op 28 augustus 2008.