Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr 404 van 8 december 1994 - Uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten - Spreekrecht van ambtenaren

Pagina laatst gewijzigd op 18 januari 2011.