Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 22 december 2016.