Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector

Pagina laatst gewijzigd op 22 juli 2019.