Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel

Pagina laatst gewijzigd op 07 januari 2014.