Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Contact

Fedwebteam heeft oren naar al je suggesties voor het portaal van het federale personeel via fedwebteam@bosa.fgov.be.

Je kan ook vragen over de inhoud van de site doorgeven aan het team.

Je vragen worden behandeld naargelang hun aard:

  • Ben je een federaal personeelslid en gaat je vraag over je persoonlijk dossier (loopbaan, wedde, evaluatie, berekening, verloven, opleiding, …)? Richt je dan tot je eigen stafdienst P&O of personeelsdienst, wij hebben geen zicht op jouw dossier. Als je stafdienst P&O/personeelsdienst niet voldoende informatie heeft om je te antwoorden, kunnen zij zelf de experten in regelgeving van de FOD Beleid en Ondersteuning raadplegen. Het zijn ook deze experten die antwoorden op de vragen verstuurd naar de bevoegde minister of staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en via de mailbox info@bosa.fgov.be. Het heeft dus geen zin dezelfde vraag via deze 3 kanalen in te dienen.

  • Stel je een vraag vanuit een stafdienst P&O/personeelsdienst? Dan wordt je vraag voorgelegd aan de experten in regelgeving van de FOD Beleid en Ondersteuning. De antwoordtermijn is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van je vraag.

  • Als het antwoord te vinden is op Fedweb of op een andere federale site, verwijzen we je naar de juiste rubriek.

Pagina laatst gewijzigd op 05 maart 2019.