Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 9 februari 2022 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Pagina laatst gewijzigd op 24 maart 2022.