Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 602bis. van 10 december 2010 - Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten : actualisatie bijlage 1

Pagina laatst gewijzigd op 21 december 2010.