Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief met maatregelen aangaande de federale personeelsmonitoring

Pagina laatst gewijzigd op 09 januari 2015.