Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 24 juni 2010 houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2017.