Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 640 van 13 november 2014 - Eindejaarstoelage 2014

Pagina laatst gewijzigd op 27 november 2014.