Skip to main content

Omzendbrief nr. 632 van 6 december 2013 - De vaststelling van de brugdagen voor 2014 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 02 januari 2014.