Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 623bis - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013: update van de bijlage van omzendbrief 623

Pagina laatst gewijzigd op 03 juni 2013.