Skip to main content

Omzendbrief nr. 601 van 13 januari 2010 - De vaststelling van de brugdagen voor 2010 en 2011 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 20 januari 2010.