Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 613 van 13 februari 2012 - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012

Pagina laatst gewijzigd op 28 februari 2012.