Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 567 van 26 januari 2007 - Veralgemeend gratis openbaar vervoer voor de personeelsleden van de federale overheid

Pagina laatst gewijzigd op 11 mei 2008.