Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

22 januari 1985 - Herstelwet houdende sociale bepalingen

Pagina laatst gewijzigd op 23 december 2020.