Skip to main content

Besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

Pagina laatst gewijzigd op 23 december 2010.