Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 550 van 10 november 2004 - Informatie aangaande sommige technische aanpassingen aan de personeelsplannen 2005 met betrekking tot de loopbaan A2004/02132

Pagina laatst gewijzigd op 12 augustus 2008.