Skip to main content

Omzendbrief nr. 678 van 7 februari 2020 - De vaststelling van de brugdagen voor 2020 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 21 februari 2020.