Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

Pagina laatst gewijzigd op 18 januari 2011.