Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 10 april 2022 - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt