Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 570 van 21 mei 2007 - Verplaatsingskosten bij medisch controleonderzoek

Pagina laatst gewijzigd op 17 juli 2014.