Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 687 van 6 november 2020 - Eindejaarstoelage 2020 (federaal administratief openbaar ambt)

Pagina laatst gewijzigd op 02 december 2020.