Skip to main content

Omzendbrief nr. 672 van 1 maart 2019 - De vaststelling van de brugdagen voor 2019 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 12 maart 2019.