Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr 393 van 18 juli 1994 - Uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten - Verplichting tot doorverwijzing

Pagina laatst gewijzigd op 23 december 2010.