Skip to main content

Koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.