Skip to main content

Koninklijk besluit van 28 november 2008 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008

Pagina laatst gewijzigd op 04 december 2008.