Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Ministerieel besluit van 14 oktober 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Pagina laatst gewijzigd op 11 augustus 2020.