Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 667 van 23 november 2018- Eindejaarstoelage 2018 (federaal administratief openbaar ambt)

Pagina laatst gewijzigd op 29 november 2018.